top of page

NAPREDEK

02.jpg
iz-ceste.jpg

2009

Začeli načrtovati prihodnost stavbe

2014 

Odobren zazidalni načrt na tem območju

2019

Registrirano kot gradbišče

2022 

Odstranitev obstoječega objekta

2011

Načrt zaključen, člani dajo zeleno luč

2016 Pridobljeno gradbeno dovoljenje, plačana komunalna taksa

2021 

Priprava pogodbe z gradbenim podjetjem

Informacije o glavnih točkah napredka
v času tega projekta

 

  • V cerkvi smo začeli iskati možnosti glede obstoječe stavbe že v letih 2008/2009. Očitno je, da stavba potrebuje novo streho, novo električno napeljavo, obnovljen vodovodni sistem in obnovljen sistem gretja. Poleg tega je v dvorani le 90 sedežev, kar nas je prisililo, da smo leta 2014 začeli ob nedeljah z dvema jutranjima bogoslužjema. Sedaj imamo izziv s prostorom tudi na drugem jutranjem bogoslužju.

  • Naša prvotna namera je bila zgolj povečati dvorano, toda zaradi načrta širitve Celovške ceste, obstoječe stavbe ni možno večati. Zato so nam predlagali, da bodisi porušimo obstoječo stavbo in zgradimo novo, pomaknjeno 2.5 m noter ali prodamo in gremo na drugo lokacijo.

  • Leta 2011 je bil načrt za novo zgradbo dokončan in potrjen s strani članov. Začeli smo proces pridobivanja gradbenega dovoljenja, vendar ker je vmes potekal še proces spremembe zazidave, se je vse skupaj zavleklo do marca 2016, ko smo pridobili soglasja sosedov, dovoljenje za pozidavo naše zgradbe in končno tudi gradbeno dovoljenje.

 . 

  • Po številnih sestankih s predstavniki mestne občine, z nadzornikom, arhitektom, izvajalcem in člani cerkve smo se dogovorili, da prijavimo pripravljalna dela na naši parceli, kar smo storili aprila 2019.

 

Vabimo vas, da razmislite, če bi bili pripravljeni finančno podpreti ta projekt.

zgradba-logo-copy.jpg

Priprava na slovo od stare stavbe, ki nam je tako dobro služila. Ostaja veliko lepih spominov.

Temp%20facility_edited.jpg
Temp Facility 3.jpg
Temp Facility 4.jpg
Temp facility 2.jpg

Najeli smo začasne prostore (Celovška 43), ki smo jih malo preuredili za svoje potrebe.

01.jpg

Rušenje obstoječe stavbe predvidoma v prvi polovici 2022.

int03.jpg
bottom of page