NAPREDEK

iz-ceste.jpg

2009

Začel načrtovati prihodnost te strani.

2014 

Dovoljeno območje za območje.

2019

Registrirano kot gradbišče.

2021 Odstrani obstoječo lastnino.

2011

Načrt zaključen in cerkev dogovorjena.

2016 Podeljeno gradbeno dovoljenje, plačana komunalna taksa.

2020 

Priprava pogodbe z gradbenim podjetjem.

Informacije o glavnih točkah napredka
v času tega projekta

 

  • V cerkvi smo začeli iskati možnosti glede obstoječe stavbe že v letih 2008/2009. Očitno je, da stavba potrebuje novo streho, novo električno napeljavo, obnovljen vodovodni sistem in obnovljen sistem gretja. Poleg tega je v dvorani le 90 sedežev, kar nas je prisililo, da smo leta 2014 začeli ob nedeljah z dvema jutranjima bogoslužjema. Sedaj imamo izziv s prostorom tudi na drugem jutranjem bogoslužju.

  • Naša prvotna namera je bila zgolj povečati dvorano, toda zaradi načrta širitve Celovške ceste, obstoječe stavbe ni možno večati. Zato so nam predlagali, da bodisi porušimo obstoječo stavbo in zgradimo novo, pomaknjeno 2.5 m noter ali prodamo in gremo na drugo lokacijo.

  • Leta 2011 je bil načrt za novo zgradbo dokončan in potrjen s strani članov. Začeli smo proces pridobivanja gradbenega dovoljenja, vendar ker je vmes potekal še proces spremembe zazidave, se je vse skupaj zavleklo do marca 2016, ko smo pridobili soglasja sosedov, dovoljenje za pozidavo naše zgradbe in končno tudi gradbeno dovoljenje.

 . 

  • Po številnih sestankih s predstavniki mestne občine, z nadzornikom, arhitektom, izvajalcem in člani cerkve smo se dogovorili, da prijavimo pripravljalna dela na naši parceli, kar smo storili aprila 2019, z namenom, da z deli začnemo marca 2020. 

 

Prijazno vas prosimo, da razmislite, če bi bili pripravljeni finančno podpreti ta projekt.

zgradba-logo-copy.jpg

Priprava na slovo od stare stavbe nas je tako dobro servisirala, toliko je spominov.

Temp%20facility_edited.jpg
Temp Facility 3.jpg
Temp Facility 4.jpg
Temp facility 2.jpg

Najden začasni objekt (43 Celovška), najet (december 2020) in obnovljen, pripravljen za prve storitve po omejitvah Covid-19.

Predvidoma se bo zlomil marca 2021.

int03.jpg