NAPREDEK

Informacije o glavnih točkah napredka
v času tega projekta

 

  • V cerkvi smo začeli iskati možnosti glede obstoječe stavbe že v letih 2008/2009. Očitno je, da stavba potrebuje novo streho, novo električno napeljavo, obnovljen vodovodni sistem in obnovljen sistem gretja. Poleg tega je v dvorani le 90 sedežev, kar nas je prisililo, da smo leta 2014 začeli ob nedeljah z dvema jutranjima bogoslužjema. Sedaj imamo izziv s prostorom tudi na drugem jutranjem bogoslužju.

  • Naša prvotna namera je bila zgolj povečati dvorano, toda zaradi načrta širitve Celovške ceste, obstoječe stavbe ni možno večati. Zato so nam predlagali, da bodisi porušimo obstoječo stavbo in zgradimo novo, pomaknjeno 2.5 m noter ali prodamo in gremo na drugo lokacijo.

  • Leta 2011 je bil načrt za novo zgradbo dokončan in potrjen s strani članov. Začeli smo proces pridobivanja gradbenega dovoljenja, vendar ker je vmes potekal še proces spremembe zazidave, se je vse skupaj zavleklo do marca 2016, ko smo pridobili soglasja sosedov, dovoljenje za pozidavo naše zgradbe in končno tudi gradbeno dovoljenje.

 . 

  • Po številnih sestankih s predstavniki mestne občine, z nadzornikom, arhitektom, izvajalcem in člani cerkve smo se dogovorili, da prijavimo pripravljalna dela na naši parceli, kar smo storili aprila 2019, z namenom, da z deli začnemo marca 2020. 

 

Prijazno vas prosimo, da razmislite, če bi bili pripravljeni finančno podpreti ta projekt.

Binkoštna cerkev Center Ljubljana

Celovška cesta 70, p.p. 60-30

1000 Ljubljana, Slovenija

Cerkvena spletna stran: www.bcc.si

Dav. št.: 11396164

Ni davčni zavezanec

© 2019 Binkoštna cerkev Center Ljubljana