Cerkvena zgradba v LJUBLJANI

Zgradba na Celovški cesti 70 je od leta 1989 v lasti članov Binkoštne cerkve Center Ljubljana. Vsa ta leta služi ljubljanski skupnosti na različne načine in na več področjih. Zaradi sprememb v družbi in zaradi želje po služenju ljudem v bližji in širši okolici ter zaradi zahtev lokalnih oblasti, se bo stara stavba nadomestila z Večnamensko cerkveno zgradbo.

 

Naš osnovni namen je ponuditi varen prostor za druženje,

odprt za vse ljudi in za vse generacije.

01-18_edited.jpg
VoditiLogoFB_edited.png
Večnamenska hiša že od leta 1989

Obstoječa stavba je bila kupljena leta 1989 in stara kmečka hiša je bila obnovljena, da bi služila potrebam cerkve. Cerkvena skupnost se je v teh letih občutno povečala, zato potrebujemo več prostora za vse, ki stavbo uporabljajo. 

Zakaj?

Zaradi urbanističnih zahtev je bilo treba obstoječo stavbo premakniti za 2,5 metra nazaj. Tako sta bili na voljo le dve možnosti za širitev, bodisi prodaja ali selitev bodisi rušenje in rekonstrukcija namenskega objekta za gradnjo. Nepremičnina je v glavni arterijski ulici, vsi člani so želeli ostati na obstoječi lokaciji kot "osrednja mestna" cerkev. Ta lokacija je strateška za univerzitetne študente in šole. Poleg načrtovane širitve okoli nas je poudaril pomen sedanje lokacije.

Tu smo pripravili več materialov, s katerimi bomo delili potrebo po tej službi ministrstva.

Pogovor članom cerkve, ki govorijo o zgodovini, potrebah in statusu gradbenega programa.

V slovenskem in angleškem jeziku.

44 minut

Kratka predstavitev potrebe in namena te nepremičnine v slovenščini. 

Kratka predstavitev potrebe in namena te nepremičnine v angleščini.

Brošura v slovenščini

Brošura v angleščini

Za kaj?

Binkoštna cerkev Center Ljubljana je lastnica parcele, investitor projekta nove cerkvene zgradbe in glavna uporabnica prostorov. Cerkev služi vsem starostnim skupinam z rednimi bogoslužji, z veroukom za otroke, dogodki za mlade, s srečanji za moške in ženske, z izobraževalnimi programi, molitvijo, s svetopisemskimi preučevanji in z družbenimi dejavnostmi.

Podvig d.o.o. služi Sloveniji z založništvom, prodajo in distribucijo krščanske literature za pomoč in podporo cerkvenim skupnostim in posameznikom. Pod okriljem podjetja Podvig d.o.o. deluje tudi spletna knjigarna www.krscanskeknjige.si  Podjetje prav tako podpira humanitarne projekte, sodeluje v mednardni misiji in organizira krščanske seminarje in koncerte ter tako spodbuja posameznike vseh starostnih skupin. 

VoditiLogoFB_edited.png

Voditi z namenom je mreža voditeljev, ki so predani nudenju pomoči posameznikom, da dosežejo svoj potencial. Širši lokalni skupnosti služi z organiziranjem dogodkov za razvijanje voditeljev.

mozaik_logogreen.png

Mozaik vsebuje idejo dnevnega centra za ljudi v Ljubljani, tako da ustvari varen kraj za srečevanje, učenje, delavnice, igre, inštrukcije in izgrajevanje odnosov. Skozi leto so organizirani različni družbeni dogodki, seminarji za družine in otroški programi. 

Royal Rangers ali Kraljevi izvidniki so društvo skavtov, ki se osredotočajo na delo s fanti in dekleti različnih starosti s poslanstvom, da evangelizirajo, opremljajo in opolnomočijo naslednjo generacijo moških in žensk, ki so predani služenju in hoji za Jezusom Kristusom. Na tej lokaciji deluje ljubljanski rod.

Sara center logo_edited_edited.png

Sara Center je društvo za pomoč in svetovanje nosečnicam v stiski in družinam, ki ima sedež na tej lokaciji.

Internatioanl Church Logo.png

The International Church of Ljubljana je pričela s svojimi bogoslužji leta 2002 in se srečuje v tej stavbi ob nedeljah popoldne. Ta cerkvena družina služi angleško govoreči skupnosti v Ljubljani in pripelje skupaj ljudi različnih nacionalnosti za skupno preučevanje Svetega pisma, slavljenje in druženje.