Cerkvena zgradba v LJUBLJANI

Zgradba na Celovški cesti 70 je od leta 1989 v lasti članov Binkoštne cerkve Center Ljubljana. Vsa ta leta služi ljubljanski skupnosti na različne načine in na več področjih. Zaradi sprememb v družbi in zaradi želje po služenju ljudem v bližji in širši okolici ter zaradi zahtev lokalnih oblasti, se bo stara stavba nadomestila z Večnamensko cerkveno zgradbo.

 

Naš osnovni namen je ponuditi varen prostor za druženje,

odprt za vse ljudi in za vse generacije.

Večnamenska cerkvena zgradba
Cerkvena zgradba
01-18_edited.jpg
VoditiLogoFB_edited.png
Večnamenska hiša že od leta 1989

Obstoječa stavba je bila kupljena leta 1989 in stara kmečka hiša je bila obnovljena, da bi služila potrebam cerkve. Cerkvena skupnost se je v teh letih občutno povečala, zato potrebujemo več prostora za vse, ki stavbo uporabljajo. 

Binkoštna cerkev Center Ljubljana je lastnica parcele, investitor projekta nove cerkvene zgradbe in glavna uporabnica prostorov. Cerkev služi vsem starostnim skupinam z rednimi bogoslužji, z veroukom za otroke, dogodki za mlade, s srečanji za moške in ženske, z izobraževalnimi programi, molitvijo, s svetopisemskimi preučevanji in z družbenimi dejavnostmi.

Podvig d.o.o. služi Sloveniji z založništvom, prodajo in distribucijo krščanske literature za pomoč in podporo cerkvenim skupnostim in posameznikom. Pod okriljem podjetja Podvig d.o.o. deluje tudi spletna knjigarna www.krscanskeknjige.si  Podjetje prav tako podpira humanitarne projekte, sodeluje v mednardni misiji in organizira krščanske seminarje in koncerte ter tako spodbuja posameznike vseh starostnih skupin. 

VoditiLogoFB_edited.png

Voditi z namenom je mreža voditeljev, ki so predani nudenju pomoči posameznikom, da dosežejo svoj potencial. Širši lokalni skupnosti služi z organiziranjem dogodkov za razvijanje voditeljev.

Mozaik vsebuje idejo dnevnega centra za ljudi v Ljubljani, tako da ustvari varen kraj za srečevanje, učenje, delavnice, igre, inštrukcije in izgrajevanje odnosov. Skozi leto so organizirani različni družbeni dogodki, seminarji za družine in otroški programi. 

Royal Rangers ali Kraljevi izvidniki so društvo skavtov, ki se osredotočajo na delo s fanti in dekleti različnih starosti s poslanstvom, da evangelizirajo, opremljajo in opolnomočijo naslednjo generacijo moških in žensk, ki so predani služenju in hoji za Jezusom Kristusom. Na tej lokaciji deluje ljubljanski rod.

Sara center logo_edited_edited.png

Sara Center je društvo za pomoč in svetovanje nosečnicam v stiski in družinam, ki ima sedež na tej lokaciji.

Internatioanl Church Logo.png

The International Church of Ljubljana je pričela s svojimi bogoslužji leta 2002 in se srečuje v tej stavbi ob nedeljah popoldne. Ta cerkvena družina služi angleško govoreči skupnosti v Ljubljani in pripelje skupaj ljudi različnih nacionalnosti za skupno preučevanje Svetega pisma, slavljenje in druženje. 

Binkoštna cerkev Center Ljubljana

Celovška cesta 70, p.p. 60-30

1000 Ljubljana, Slovenija

Cerkvena spletna stran: www.bcc.si

Dav. št.: 11396164

Ni davčni zavezanec

© 2019 Binkoštna cerkev Center Ljubljana